Phát triển sâm ngọc linh ở nước ta

Phát triển sâm ngọc linh ở nước ta

Phát triển sâm ngọc linh ở nước ta

Phát triển sâm ngọc linh ở nước ta

Phát triển sâm ngọc linh ở nước ta
Phát triển sâm ngọc linh ở nước ta

Phát triển sâm ngọc linh ở nước ta

Phát triển sâm ngọc linh ở nước ta hiện nay như thế nào, tình hình phát triển sâm ngọc linh. Hướng đi cho phát triển sâm ngọc linh. Là những vấn đề được các cơ quan khá quan tâm, đối với loài dược liệu được xem là loài dược liệu tốt nhất cho tới thời điểm hiện nay.

Phát triển sâm ngọc linh ở nước ta hiện nay như thế nào, tình hình phát triển sâm ngọc linh. Hướng đi cho phát triển sâm ngọc linh. Là những vấn đề được các cơ quan khá quan tâm, đối với loài dược liệu được xem là loài dược liệu tốt nhất cho tới thời điểm hiện nay.

 

Tình hình phát triển sâm ngọc linh ở nước ta

 

Hiện nay, Chính Phủ đã phê duyệt đề án quốc gia về phát triển sâm ngọc linh đến năm 2030. Với mục tiêu là mở rộng vùng trồng sâm ra 7 xã của huyện Nam Trà my tỉnh Quảng Nam với tổng diện tích là 30.000 ha. Phát triển ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm từ sâm ngọc linh.

Tháng 5 năm 2015, tỉnh Quảng Nam trình Chính Phủ đề án quốc gia về phát triển sâm ngọc linh đến năm 2030 và tháng 9 năm 2015 thì đề án này đã được phê duyệt.

Đề án này được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2016-2020, giai đoạn này sẽ xây dựng kết cấu hạ tầng vùng sâm, khoanh nuôi xúc tiến bổ sung, bảo tồn giống và phát triển vùng nguyên liệu sâm ngọc linh. và giai đoạn 2 là từ 2020-2030, giai đoạn này sẽ thực hiện trồng sâm tại 7 xã của huyện Nam Trà My với diện tích là 30.000ha. Cùng với đó là phát triển ngành công nghiệp các sản phẩm từ sâm ngọc linh và du lịch gắn liền với vùng trồng sâm ngọc linh.

Và theo Phó Chủ Tịch tỉnh Quảng Nam, huyện Nam Trà My đang triển khai đề án phát triển vùng sâm ngọc linh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030. Thì địa điểm thực hiện là vùng sâm gốc ngọc linh là làng Tắk Ngo, thôn 2, xã Trà Linh. Mục tiêu của đề án là phát triển sâm ngọc linh ở vùng gốc với diện tích 100ha.

 

Phát triển sâm ngọc linh ở nước ta

 

Ngày 12/6/2017 tại Hội thảo giái pháp phát triển sâm ngọc linh, đại diện hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum cho biết sẽ ưu tiên  nguồn lực để đầu tư, phát triển sâm ngọc linh.

Tại hội thảo cũng có nhiều ý kiến về việc phát triển sâm ngọc linh. Theo kỹ sư Trương Thị Phương Lan ( Công ty sâm sâm) cho rằng phải chú trọng đầu tư nghiên cứ khoa học công nghệ, thu hút doanh nghiệp sản xuấ, chế biến theo hướng phát triển công nghiệp dược liệu cho sâm ngọc linh; phát triển sản phẩm dược liệu phải gắn với nhu cầu thị trường.

Còn theo tiến sĩ Nguyễn Bá Hoạt (Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên). Thì cho rằng càn xây dựng ngay doanh nghiệp khoa học công nghệ sản xuất kinh doanh giống cây sâm ngọc linh. gắn liền với lưu giữ bảo tồn gene với phát triển trồng cây sâm ngọc linh dưới tán rừng tự nhiên; phát triển và mở rộng hình thức trồng sâm ngọc linh dưới mái che rừng có ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp thaeo hướng phương thức sản xuất hữu cơ.

 

Những khó khăn trong việc phát triển và bảo tồn sâm ngọc linh

 

  •  Do thiếu các hệ thống tiêu chuẩn, bộ công cụ về chỉ dẫn địa lý đối với sâm Ngọc Linh.
  • Việc truy xuất, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa sâm Ngọc Linh từ khâu sản xuất đến khi sản phẩm lưu thông trên thị trường  còn khá lúng túng.
  • Công tác đấu tranh sâm Ngọc Linh giả hiện chỉ mới tập trung vào các cơ sở chế biến. Các tổ chức, cá nhân rao bán sâm Ngọc Linh trên mạng internet, để xử lý các hành vi, vi phạm.
  • Công tác kiểm định sâm Ngọc Linh khá khó khăn do thiếu trang thiết bị và đơn vị đủ chuyên môn kiểm định. Do đó, dẫn tới khó khăn trong việc  phát hiện và xử lý sâm Ngọc Linh giả và các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh giả.
  • Chưa xây dựng cấp phép dán nhãn, tem cho sản phẩm sâm Ngọc Linh.
  • Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các ngành còn chồng chéo, chưa phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong các khâu truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, kiểm tra hàng hóa, sản phẩm từ sâm Ngọc Linh chưa triệt để.
  • Chưa có sự đầu tư đồng bộ, chưa có một chiến lược phát triển sâm Ngọc Linh cụ thể và lâu dài.
  • Việc cung ứng nguồn giống cây sâm ngọc linh đảm bảo uy tín, chất lượng, đáp ứng yêu cầu còn khó khăn.
  • Người dân thiếu vốn, thiếu kỹ thuật chăm sóc, thiếu cả đầu ra cho sản phẩm khiến tình trạng mua bán sâm Ngọc Linh diễn ra phức tạo, khó quản lý.

 

Phát triển sâm ngọc linh ở nước ta

 

Zalo
Zalo