Hướng mới bảo tồn Sâm Ngọc Linh

Hướng mới bảo tồn Sâm Ngọc Linh

Hướng mới bảo tồn Sâm Ngọc Linh

Hướng mới bảo tồn Sâm Ngọc Linh

Hướng mới bảo tồn Sâm Ngọc Linh
Hướng mới bảo tồn Sâm Ngọc Linh

Hướng mới bảo tồn Sâm Ngọc Linh cho tương lai Việt Nam

Bảo tồn Sâm Ngọc Linh,hướng đi nào để bảo tồn Sâm Ngọc Linh. Đang là câu hỏi đặt ra cho các cơ quan trước tình trạng Sâm Ngọc Linh giả bán tràn làn và đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Vậy đâu là hướng bảo tồn Sâm Ngọc Linh trước tình trang nói trên. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết.

Bảo tồn Sâm Ngọc Linh,hướng đi nào để bảo tồn Sâm Ngọc Linh. Đang là câu hỏi đặt ra cho các cơ quan trước tình trạng Sâm Ngọc Linh giả bán tràn làn và đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Vậy đâu là hướng bảo tồn Sâm Ngọc Linh trước tình trang nói trên. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết.

Tình hình bảo tồn Sâm Ngọc Linh

Hiện tại, đề án bảo tồn và phát triển cây sâm ngọc linh đến năm 2030 tại Quảng Nam đã được chính phủ thông qua vào ngày 11 tháng 9 năm 2015. Theo đó, vùng quy hoạch sâm ngọc linh tại Quảng Nam thuộc địa bàn bảy xã của huyện Nam Trà My. Diện tích quy hoạch là 15 nghìn ha đất rừng có mùn dưới các thảm mục. Mục tiêu đến năm 2020 diện tích bảo tồn nguồn giống và phát triển  sâm ngọc linh trên địa bàn huyện đạt 665,4 ha. Và đến năm 2025 sẽ trồng thêm 2 nghìn ha. Hằng năm khai thác 200-300 ha sâm và thực hiện trồng mới trên toàn bộ diện tích đã khai thác. Đưa sâm ngọc linh trở thành hàng hóa mũi nhọn.

Hướng mới bảo tồn Sâm Ngọc Linh

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam,sau khi có sự đồng ý của chính phủ. Tỉnh Quảng Nam đã cấp tốc làm việc với các cơ quan để đưa ra hướng bảo tồn và phát triển sâm  ngọc linh. Loài dược liệu tốt nhất thế giới.

Tháng 8/2016 cục sở hữu trí tuệ  Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Sâm Ngọc Linh. Bộ văn hóa thể thao và du lịch thống nhất chủ trương cho phép UBND tỉnh Quảng Nam tổ  chức lế hội Sâm Ngọc Linh lần thứ nhất năm 2017  nhằm tôn vinh những người trồng Sâm Ngọc Linh và quảng bá giá sản phẩm Sâm Ngọc Linh có giá trị kinh tế cao.

Ngày 5/6/2017 Thủ tướng chính phủ đã có văn bản thống nhất bổ sung Sâm Ngọc Linh vào danh mục sản phẩm quốc gia trong giai đoạn 2015-2020. Là cơ hội bảo tồn Sâm Ngọc Linh và giúp Sâm Ngọc Linh tiếp tục phát triển lên tầm mới.

Và tại tỉnh Quảng Nam, đã ban hành quyết định cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh. Và ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam còn cho phép huyện Nam Trà My tổ chức phiên chợ Sâm Ngọc Linh. Được tổ chức vào  ngày 10-12 âm lịch hàng tháng để quảng bá thương hiệu Sâm Ngọc Linh. Tất cả những cơ chế này đã mở ra hướng mới bảo tồn Sâm Ngọc Linh.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, sau khi có đề án bảo tồn thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho phép 6 doanh nghiệp đăng ký vào đầu tư trồng Sâm Ngọc Linh tại Huyện Nam Trà My với tổng diện tích là 100ha. Còn người dân địa phương đã thay đổi từ việc xâm lấn rừng để lấy đất sản xuất thì đã chuyển sang biết giữ rừng để trồng sâm ngọc linh.

Tại huyện Nam Trà My, để tạo điều kiện cho vùng sâm phát triển . Thì ủy ban đã tranh thủ nguồn vốn đầu tư của trung ương để đầu tư mở mới  hai tuyến đường trọng điểm đó là đường Tắc Pong- Tắc Ngo và đường Trà Linh-Măng Lùng. Thành lập vườn sâm ngọc linh với diện tích quy hoạch 10oha để bảo tồn nguồn gen gốc sâm ngọc Linh và cung ứng sâm giống gốc cho nhân dân phát triển.

Tại tỉnh Komtum, thì uy ban nhân dân tinh tiếp tục hợp tác với bộ khoa học và công nghệ phát triển dự án: Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống, canh tác,mở rộng sản xuất và xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia sâm Ngọc Linh.

Và đến năm 2022, dự án sẽ đầu tư khoa học công nghệ để xây dựng và hoàn thiện quy trình nhân giống nhân tạo ra số lượng cây giống lớn. Dự kiến là khoảng 4-5 triệu cây giống/năm. Thúc đẩy quá trình hoàn thiện quy trình công nghệ canh tác và mở rộng diện tích trồng sâm. Đến năm 2022 đạt từ 800-1000ha sâm.

Hướng mới bảo tồn Sâm Ngọc Linh

Một số giải pháp bảo tồn Sâm Ngọc Linh

  • Tạo điều kiện cho nhân dân có vốn đầu tư phát triển trồng sâm ngọc linh
  • Tại các vùng trồng sâm cần lắp các cảm biến chống trộm, nhằm ngăn chặn những kẻ xấu ăn trộm để bán.
  • Xử lý nghiêm ngặt đối với những hành vi trộm cắp, xây dựng phương án bảo vệ để ổn định đời sống và việc sản xuất của người dân đại phương.
  • Có biện pháp lâu dài để việc trồng sâm đạt hiệu quả cao
  • Nhân giống cây trồng và mở rộng diện tích trồng sâm ngọc linh
  • Tổ chức các lễ hội và quảng bả thương hiệu sâm ngọc linh.

Tạo điều kiện cho người dân địa phương, tích cực trong việc quảng bá thương hiệu sâm ngọc linh. Tất cả các cơ chế này đã và đang mở ra hướng mới bảo tồn Sâm Ngọc Linh.

Zalo
Zalo